Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα Στη Δυτική Μακεδονία

Ενημερωτικό προγράμματος - Δυτική Μακεδονία - Εξωστρεφής Επιχειρηματικότητα

Προκηρύχθηκε το νέο Πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 με βασικό αντικείμενο της δράσης την ενίσχυση της εξωστρέφειας νέων και υφιστάμενων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 (Μεταποίηση, Κατασκευές, Εμπόριο, Επιλεγμένες Υπηρεσίες).

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολής :15/6/2020

Λήξη Υποβολής: 30/9/2020. 

Δικαιούχοι της δράσης:

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Υφιστάμενες Πολύ
Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν
συσταθεί πριν την 01.01.2018, έχουν 2 πλήρεις κλεισμένες
διαχειριστικές χρήσεις και διαθέτουν έναν τουλάχιστον
Επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας.

Ενίσχυση:

Η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 65%.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Θεωρούνται αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί από 05.06.2020 και έπειτα

 • Μηχανολογικος, Εργαστηριακός εξοπλισμός και Εξοπλισμός ποιοτικού έλεγχου

 • Εξοπλισμός ΤΠΕ & λογισμικό

 • Ενέργειες Σχεδιασμού και Πιστοποίησης Προϊόντων- Ενέργειες Ποιότητας / Πιστοποίησης Διαχειριστικών Συστημάτων

 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

 • Πνευματική ιδιοκτησία – ευρεσιτεχνίες – μεταφορά τεχνογνωσίας

 • Συσκευασία – ετικέτα – branding

 • Ένεργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους

 • Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

ΚΑΔ.jpg

Επιλέξιμοι ΚΑΔ προγράμματος

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σάββατο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants