top of page

Μεταφορά μη ολοκληρωθέντων έργων στην επόμενη προγραμματική περίοδο


Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη μεταφορά των μη ολοκληρωθέντων έργων - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Σύμφωνα με το με Α.Π. 4600/19-10-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, του ΠΑΑ 2014-2020, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς έργων που εντάχθηκαν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, προκειμένου να ολοκληρωθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο.


Αναγκαία προϋπόθεση για τη μεταφορά ενός επενδυτικού σχεδίου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και το επενδυτικό σχέδιο εξακολουθεί να είναι επιλέξιμο με βάση τα κριτήρια της νέας προγραμματικής περιόδου, είναι να έχει υποβληθεί από τον δικαιούχο τουλάχιστον ένα αίτημα πληρωμής, για το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει πιστοποίηση από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία και καταβολή της ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την 31η /12ου/2015. Για τις δαπάνες που θα καλυφθούν από το νέο Πρόγραμμα θα εφαρμοστεί το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ για το αντίστοιχο μέτρο βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.


Σε συνέχεια των ανωτέρω διαλαμβανομένων, για τα επενδυτικά σχέδια του Μέτρου 123Α, θα ισχύσουν τα ακόλουθα:


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 30/10/2015:


Οι φορείς, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η -10ου -2015 και έχουν υλοποιηθεί ως ένα ποσοστό αλλά δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν:


Α) να παραιτηθούν από το μη υλοποιηθέν τμήμα του επενδυτικού σχεδίου τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 §8 της 4435/144452/22-11- 2013 ΦΕΚ 3078/Β/04-12-2013 ΚΥΑ και να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε μικρότερο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, με την προϋπόθεση να πιστοποιήσει η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης ότι το έργο είναι λειτουργικό και να χορηγήσει σχετική βεβαίωση λειτουργικότητας.


Β) να προχωρήσουν σε ολοκλήρωση του επενδυτικού τους σχεδίου στην επόμενη προγραμματική περίοδο, βάσει των όρων που θα περιγράφονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.


Στην περίπτωση αυτή:


για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν λάβει απόφαση οριστικής έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 1ης και 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου, πρέπει τουλάχιστον το 30% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης να έχει συμπεριληφθεί σε αίτηση (μία ή περισσότερες) του δικαιούχου, να έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, να έχει εκκαθαρισθεί από την Υπηρεσία μας και να έχει καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί με βάση το θεσμικό πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης, για τα οποία στην απόφαση ένταξης δεν προβλέπεται κατώτατο ποσοστό δαπανών για την κατάθεση του αιτήματος πρώτης πληρωμής, πρέπει τουλάχιστον το 25% της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης να έχει συμπεριληφθεί σε αίτηση (μία ή περισσότερες) του δικαιούχου, να έχει πιστοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης, να έχει εκκαθαρισθεί από την Υπηρεσία μας και να έχει καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.


ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΝ 15/11/2015:


Οι φορείς, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης του Μέτρου 123Α και πρόκειται να λάβουν άμεσα απόφαση οριστικής ένταξης με καταληκτική ημερομηνία την 15η -11ου -2015, εφόσον δεν μπορούν να καταθέσουν αίτημα τελικής πληρωμής μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, έχουν τη δυνατότητα:


Α) να παραιτηθούν από το μη υλοποιηθέν τμήμα του επενδυτικού τους σχεδίου, με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 της 4435/144452/22-11-2013 ΦΕΚ 3078/Β/04-12-2013 ΚΥΑ και να ολοκληρώσουν το επενδυτικό τους σχέδιο στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο σε μικρότερο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να πιστοποιήσει η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης ότι το έργο είναι λειτουργικό και να χορηγήσει σχετική βεβαίωση λειτουργικότητας.


Β) να μεταφέρουν το επενδυτικό τους σχέδιο προς ολοκλήρωση στην επόμενη προγραμματική περίοδο, εφόσον εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης οριστικής ένταξης που τους αποστέλλεται ηλεκτρονικά, καταθέσουν αίτημα πληρωμής το οποίο αφού εκκαθαριστεί θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% της εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ


Α. Τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 123Α, υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 4435/144452/22-11-2013 ΦΕΚ 3078/Β/04-12- 2013 ΚΥΑ. Στην περίπτωση που ο φορέας αδυνατεί να υλοποιήσει την επένδυση, οφείλει να προβεί σε παραίτηση, υποβάλλοντας στην αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης σχετικό αίτημα πλήρως αιτιολογημένο. Η παραίτηση μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος της επένδυσης.

Στη δεύτερη περίπτωση και εφόσον το μέρος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί, κριθεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, η πράξη απεντάσσεται και οι ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Η λειτουργικότητα της πράξης διαπιστώνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων, η οποία συντάσσει και αποστέλλει στο ΦΕ τη βεβαίωση περί λειτουργικότητας του μέρους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.


Β. Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου δεν έχει υλοποιηθεί στο σύνολό του και ο φορέας έχει υποβάλλει αίτημα τελικής πληρωμής χωρίς να έχει ήδη προβεί σε παραίτηση από το μη υλοποιηθέν επενδυτικό αντικείμενο, η Επιτροπή Παρακολούθησης συμπληρώνει και αποστέλλει, μαζί με τα λοιπά έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα της 4627/152254/06-12-2013 (ΦΕΚ 3141/τ.Β’/10-12-2013) Υπουργικής Απόφασης και της με Α.Π. 3605/113148/10-09-2014 (ΦΕΚ 2483/τ.Β/2014) απόφασης τροποποίησης αυτής, τη βεβαίωση λειτουργικότητας που επισυνάπτεται.


Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρώσει τη συνημμένη βεβαίωση λειτουργικότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα ακόλουθα:


Β1. Σε περίπτωση που το μη υλοποιηθέν τμήμα της επένδυσης αποτέλεσε αντικείμενο βαθμολόγησης κατά την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης (αν για παράδειγμα έχει βαθμολογηθεί στο κριτήριο που αφορά τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της υγιεινής και την προστασία του καταναλωτή ή δεν έχει προμηθευτεί τον προβλεπόμενο εξοπλισμό για την παρασκευή καινοτόμων προϊόντων), η επένδυση δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη.


Β2. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην επένδυση από την ημερομηνία έναρξης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσής της δεν μπορεί να αφορούν: Μείωση των δαπανών του έργου κατά περίπτωση που θίγεται η βιωσιμότητα και η επιλεξιμότητα αυτού (π.χ. η μη προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού που αποτελούσε προϋπόθεση για την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου στη συγκεκριμένη δράση). Αλλαγή του στόχου ή μεγάλη μείωση των στόχων της αίτησης ενίσχυσης.


Μετά τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Οι φορείς, τα επενδυτικά σχέδια των οποίων δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στο σύνολό τους εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, θα πρέπει να προβούν σε μία από τις παρακάτω ενέργειες αφού εκτιμήσουν τις δυνατότητες που έχουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια. Οι φορείς που έχουν καταθέσει αίτημα θεραπείας ή τεχνικής τροποποίησης, η εξέταση του οποίου εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, θα πρέπει να προβούν σε ενέργειες εντός χρονικού διαστήματος δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επί του αιτήματος θεραπείας.


Στην περίπτωση που ο επενδυτής έχει λάβει προκαταβολή της δημόσιας δαπάνης, πρέπει τα κατατεθειμένα αιτήματα πληρωμής, αφού εκκαθαριστούν, να οδηγούν στην αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής που έχει προσκομίσει για τη λήψη της προκαταβολής. Σε αντίθετη περίπτωση, το έργο θα απεντάσσεται και η εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του αιτήματος πληρωμής στην περίπτωση αυτή, θα είναι η 15 Νοεμβρίου 2015.


Τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία, μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσής τους δεν έχει κατατεθεί κανένα αίτημα πληρωμής ή δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα παραίτησης, θα απεντάσσονται αυτοδίκαια από το Μέτρο 123Α. Για το λόγο αυτό, οι αρμόδιες ΔΑΟΚ θα πρέπει για τα επενδυτικά σχέδια με την ημερομηνία ολοκλήρωσης 30/10/2015 και 15/11/2015 να ενημερώσουν κατά το διάστημα 02/11/2015 - 04/11/2015 και 16/11/2015 – 18/11/2015.


Η Ependysis Business Consultants μπορεί να σας υποστηρίξει στις προαναφερθείσες ενέργειες.

4 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page