top of page

Παράταση στο Πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)

Τροποποίηση του Οδηγού του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων»:

Α) Αντικαθίσταται το κεφάλαιο 10 «Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Έργων», ως εξής: «Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 30 (τριάντα) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα παράτασης έως και 31-12-2015, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.»


Β) Τροποποιείται η πέμπτη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση – Υποβαλλόμενα ∆ικαιολογητικά», ως εξής: «Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δικαιούχοι), οι οποίες εντός 30 μηνών αντίστοιχα (ή έως τις 31-12-2015 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν αίτημα και έκθεση ολοκλήρωσης.»


Γ) Αντικαθίσταται το υποκεφάλαιο 14.7 «Παράταση ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου», του κεφαλαίου 14, ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο κεφ. 10, (δηλαδή εντός 30 μηνών) οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τεκμηριωμένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται έως την 31/12/2015.


Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβληθεί η σχετική αίτηση πριν την ημερομηνία λήξης των 30 μηνών και να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (εξοφλημένες δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων προκαταβολών). Περαιτέρω παράταση μέχρι τρεις (3) μήνες δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος του έργου.»


Δ) Για όλα τα έργα που έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά την 01-07-2015, η ημερομηνία μέτρησης των στόχων δεν θα υπερβαίνει την 30-06-2016.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμπληρώνονται και προσαρμόζονται τα αντίστοιχα χωρία του Οδηγού του προγράμματος.


Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 (ΦΕΚ Β/ 704/29-04-2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την παρούσα απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου δικαιούχου στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», με ανάλογη εφαρμογή ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται.

0 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page