top of page

Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις σε ζύθο, αποστάγματα και αιθέρια έλαια

Μέτωπο για μεγάλες επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που θεωρούνται «µη γεωργικά» όπως είναι τα αποστάγματα, τα αιθέρια έλαια από αρωματικά φυτά, ο ζύθος και το εκκοκκισμένο βαμβάκι έρχεται να καλύψει η Δράση 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου 2017.

Δράση 4.2.2.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία Μέτρα της Μεταποίησης, µε συνολικό προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ και δικαιούχους επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και οργανώσεις παραγωγών που δραστηριοποιούνται ήδη στον κλάδο επεξεργασίας της πρώτης ύλης που απαιτείται για την ίδρυση των παραπάνω μονάδων.

Παράλληλα δίνεται η ευκαιρία να στηριχθούν και οι πρώτες προσπάθειες για ίδρυση μεταποιητικών μονάδων κλωστικής κάνναβης (για έλαιο ή ίνα). Oι φορείς που αιτούνται ενίσχυση θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, µε αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός του παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο. Ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού µε ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας, όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων που μπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους.

 • Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος

 • Ζυθοποιία

 • Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα)

 • Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, πυρηνελαιουργείων, αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης

 • Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).

 • Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής.

 • Παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Σε πρώτο στάδιο, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο υποψηφιότητας εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει:

α) την τεχνικοοικονομική μελέτη,

β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής,

γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται µέσω ΠΣΚΕ, εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ένταξης στη Δράση, ο εν δυνάμει δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει εντός δέκα εργασίμων ημερών τα κάτωθι:

 • Αντίγραφο κίνησης (extrait) του τραπεζικού λογαριασμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την υλοποίηση της επένδυσης από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο δικαιούχος έχει κατατεθειμένα τα ίδια κεφάλαια, βάσει επιλέξιμου χρηματοδοτικού σχήματος, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση της επένδυσης και για τα οποία έχει βαθμολογηθεί.

 • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος χρησιμοποιεί για την υλοποίηση κεφάλαια προέλευσης εξωτερικού, πρέπει να προσκομισθεί μαζί µε το αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού και τραπεζική βεβαίωση από την οποία θα αποδεικνύεται ότι τα κεφάλαια εξωτερικού που θα αποτελέσουν ίδια κεφάλαια της επένδυσης έχουν παραμείνει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού για τουλάχιστον ένα έτος.

 • Αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης μίσθωσης του οικοπέδου και των εγκαταστάσεων που θα υλοποιηθεί η επένδυση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης του οριστικού πίνακα των αποτελεσμάτων αξιολόγησης καθώς και του πιστοποιητικού μεταγραφής.

O κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά έργο είναι 600.000 ευρώ και ο ανώτατος 3 εκατ. ευρώ.

Η ένταση της ενίσχυσης σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο ορίζεται στο 45% για μεσαίες επιχειρήσεις και στο 50% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Σε Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά και Στερεά Ελλάδα τα ποσοστά αυτά διαμορφώνονται στο 35% και 45% αντίστοιχα.

Για την Αττική τα ποσοστά κυμαίνονται από 20% έως 40%.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή, καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: +30 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

3 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page