Η εκπόνηση σχεδίων marketing αποτελεί μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

 

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δυνατή η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων, η οριοθέτηση της θέσης τους έναντι του ανταγωνισμού καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας, την αύξηση μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη νέων αγορών και τελικά τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

 

H τιμή μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των ζητούμενων προδιαγραφών της ανάλυσης. 

 

Το τελικό marketing plan διαρθρώνεται στις παρακάτω - τουλάχιστον - ενότητες:

 

 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

 • S.W.O.T. ανάλυση

 • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ

 • Πρόγραμμα δράσης

 • Προϋπολογισμός

 • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

 • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

 • Μηχανισμοί και διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του πλάνου

Marketing Analysis / Small Business

SKU: 364215376135199
€4,500.00Τιμή

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τηλ: 2112155988

  email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

  Επισκεφθείτε μας

  Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

  Σάββατο: 10:00 - 18:00

  Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

  Πείτε μας

  © 2020 - Ependysis Business Consultants