Υπηρεσίες

Επιστημονική γνώση - βελτίωση - καινοτομία

Επιμέλεια Κειμένων 


Το Proofreading ορίζεται ως "προσεκτική ανάγνωση (και επανεξέταση) ενός εγγράφου (για την τελική του δημοσίευση), με σκοπό την ανίχνευση τυχόν σφαλμάτων στην ορθογραφία, τη γραμματική, το συντακτικό και τα σημεία στίξης. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τον έλεγχο διαφορετικών στοιχείων μιας διάταξης, δηλαδή τη μορφοποίηση ενός κειμένου.

Η υπηρεσία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, δεδομένου πως τα εταιρικά σας έγγραφα αντικατοπτρίζουν την εικόνα που έχουν οι άλλοι για εσάς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Επισκεφθείτε μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants