Παράταση των έργων Leader αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

November 11, 2015

 

Την παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου όλων των εν εξελίξει έργων του μέτρου 41 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 μέχρι τις 31 – 12 – 2015.

 

 

Έτσι, οι Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) οφείλουν μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) να τροποποιήσουν τις ημερομηνίες λήξης των ΤΔΕ, να ενημερώσουν το ΟΠΣΑΑ και να αποστείλουν τα σχετικά, ΤΔΕ και απόφαση της ΕΔΠ προς την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014 – 2020 

 

Κρίσιμο θέμα παραμένει η ρευστότητα των ενταγμένων επιχειρήσεων, ώστε να τα ολοκληρώσουν ομαλά. 

 

Θυμίζουμε σχετική πρόταση της Ependysis για απευθείας χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω ΕΤΕΑΝ με πρόσθετη χρηματορροή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς τον εγγυοδοτικό μηχανισμό. 

Please reload

Featured Posts

Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις σε ζύθο, αποστάγματα και αιθέρια έλαια

August 22, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags