Στρατηγική 

 

O στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής λειτουργίας, υλοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αποσκοπεί στην οριοθέτηση των κατάλληλων ενεργειών για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων στόχων.

 

Μέσω ενός Στρατηγικού - Επιχειρηματικού Σχεδίου διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, προσδιορίζονται οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί πόροι και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Οι βασικές ενότητες του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

 • Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης

 • Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος

 • SWOT Ανάλυση

 • Όραμα και βασικό πλαίσιο Στρατηγικής

 • Προσδιορισμός Στρατηγικών Στόχων

 • Διαμόρφωση και Αξιολόγηση Εναλλακτικών Σεναρίων

 • Προσδιορισμός και Ανάλυση των επιμέρους Επιχειρησιακών Στόχων

 • Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης (Μάρκετινγκ, Παραγωγής, Οργάνωσης και Στελέχωσης, κλπ.)

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 • Χρονοδιάγραμμα και Προγραμματισμός Υλοποίησης Επιχειρηματικού Σχεδίου

 • Καθορισμό δεικτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης των δράσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σάββατο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants