Wix (2560 × 1440 px) (5) (1).jpg

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 05/07/2022

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟ

500.000€ - 7.500.000€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Στόχος του προγράμματος η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.
Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει επιπρόσθετα να αποδεικνύει και τουλάχιστον έναν από τους στόχους:
α) τη βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
β) την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
γ) τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.
δ) την αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα και ητηνυιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας.

 

 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  


Υποβολές από 05/07/2022 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2560 × 1440 px) (10).jpg

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3 του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece». Ο δεύτερος κύκλος της Δράσης έρχεται να υποστηρίξει τις εν λόγω επιχειρήσεις  με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κεφάλαιο κίνησης), ώστε αυτές να παραμείνουν βιώσιμες και να μη χαθούν θέσεις εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19 και την παρατεταμένη έξαρση της νόσου.

Υποβολές ως 31/10/2022 στις 15:00

Elevate Greece Κεφάλαιο Κίνησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (β κύκλος)

Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΩΣ €100.000

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Ταμείο Ανάκαμψης - Δάνεια

ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟY ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 0,35%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους και νομικής μορφής, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν για την επένδυσή τους έως το 50% του κόστους από πόρους του «Ελλάδα 2.0», με σταθερό επιτόκιο που σήμερα είναι 0,35%, όπως ορίζεται στη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανεπαρκή ρευστότητα, αλλά υφίστανται επίσης σημαντική οικονομική ζημία, λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19.

Υποβολές ως 15/04/2022 στις 15:00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2560 × 1440 px) (16).jpg

ΕΚΘΕΣΕΙΣ - CATERING - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ - ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ 

ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΩΣ 400.000€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2560 × 1440 px) (13).jpg

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

4887/2022

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΩΣ 80% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu

Ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022, με τον τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη». Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ορίζονται οι προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ως και 80% σε επιχειρήσεις. 

Υποβολές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός 2022.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2560 × 1440 px) (14).jpg

Νέα δράση του ΕΣΠΑ με σκοπό την ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους, λόγω των διευρυμένων και διαρκών αναγκών χρήσης ψηφιακών εφαρμογών για την παροχή των υπηρεσιών τους.


Υποβολές ως 18/04/2022 στις 15:00

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (2560 × 1440 px) (14).jpg

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 1500€ ΕΩΣ 2000€

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2112155988 - info@ependysis.eu