Ependysis Blogspot

Featured Posts

January 16, 2018

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο  της  δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» πρόκειται να δημοσιευθεί στον ιστότοπο της  ΓΓΕΤ έως το τέλος Ιανουαρίου και θα παραμείνει ανοικτή για υποβολή προτάσεων τουλάχιστον για 2 μήνες.

Η Δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρη...

Μέτωπο για μεγάλες επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία προϊόντων που θεωρούνται «µη γεωργικά» όπως είναι τα αποστάγματα, τα αιθέρια έλαια από αρωματικά φυτά, ο ζύθος και το εκκοκκισμένο βαμβάκι έρχεται να καλύψει η Δράση 4.2.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου 2017.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία Μέτρα της...

Πρόκειται για την πρώτη από τις τρεις δράσεις του προγράμματος που είναι γνωστό ως «Εμπορίας και Μεταποίησης» και στο οποίο τον πρώτο λόγο έχουν ιδιώτες κεφαλαιούχοι αλλά και οργανώσεις αγροτών, µε την προϋπόθεση ότι είναι έτοιμοι να καλύψουν την προβλεπόμενη ίδια συμμετοχή.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδύσεων ορίζεται στα 600.000 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τα 120 εκατ...

Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ) έχει προωθήσει δύο χρηματοδοτικές ευκαιρίες για υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις με σκοπό την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού τους.

Το πρώτο χρηματοδοτικό σχέδιο είναι το Σχέδιο Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής, το οποίο καλύπτει με χορηγία μέρος του κόστους δαπανών που αφορούν στην ανακαίνιση υφιστάμενων εγκεκριμένων κ...

Ενίσχυση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω ΕΣΠΑ. Ενδεικτικά επαγγέλματα.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν και αιτημάτων πολλών επιχειρήσεων, των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011, προωθεί άμεσα στη Βουλή των Ελλήνων πρόταση νομοθετικής διάταξης που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ρυθμίσεις :

Α. Νέα καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών δαπανών της επένδυσης για τη χορήγη...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ελλάδα, µε την υποστήριξη του στρατηγικού έργου Facility Point του ∆ιακρατικού προγράµµατος ADRION, πραγματοποιούν το 2ο Φόρουµ για τη µακροπεριφερειακή Στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) στα Ιωάννινα, στις 11 και 12 Μαΐου 2017.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η περαιτέρω πορεία και οι δράσεις για την αποτελεσµατική εφαρµογή της Στρατηγι...

Τo ίδρυµα "Lebendige Stadt", που βρίσκεται στη Γερμανία, απευθύνει πρόσκληση στις ευρωπαϊκές πόλεις προκειµένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για το βραβείο «Η πιο ενεργός αδελφοποίηση πόλεων».

Στόχος του ιδρύµατος είναι η βράβευση υποδειγµατικών αδελφοποιήσεων πόλεων ώστε αυτές να καταστούν βέλτιστα παραδείγµατα για τις άλλες πόλεις. Στο πλαίσιο αυτό, µέσω του βραβείου, αν...

February 10, 2017

Αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Διμερούς Συνεργασίας Ε&Τ Ελλάδας - Γερμανίας ως τις 03/03/2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, κάντε κλικ στην εικόνα -->

January 3, 2017

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, παρατάθηκε εκ νέου η ημερομηνία ολοκλήρωσης των Δράσεων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017. Η παράταση δόθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη υποστήριξης της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και το αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις για χ...

Please reload

Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις σε ζύθο, αποστάγματα και αιθέρια έλαια

August 22, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags