top of page
business-leadership-and-strategy-2021-08-29-15-33-10-utc.jpg
Έρευνες Αγοράς

Αναπόσπαστο κομμάτι του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού είναι η βαθιά γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

 

Η μελέτη και παρακολούθηση της αγοράς, επιτυγχάνεται μέσα από τεχνικές και μεθόδους οι οποίες αφορούν κατά πρώτον την ανάλυση δευτερογενών δεδομένων (μελέτες, δημοσιεύσεις κ.λπ..) και στη συνέχεια την εξέταση πρωτογενών δεδομένων με την υλοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών αγοράς.​
 

Marketing

Η εκπόνηση σχεδίων marketing είναι μια

πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει,

εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο όλων των

στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας:

 

Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή,

Άνθρωποι.

Διαχείριση Επενδύσεων

Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες αποτελούν τον πυρήνα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής κάθε χώρας.

 

Η απελευθέρωση του τεράστιου δυναμικού τους, οδηγεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της απασχόλησης, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

 

Οι επενδύσεις αποτελούν μέσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και υπάρχουν ποικίλα εργαλεία για τη χρηματοδότηση τους.​ 

Αναδιάρθρωση

 

Το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλει τη συνεχή προσπάθεια όλων, ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση των επιχειρηματικών διαδικασιών με τη  στρατηγική και την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων σε κρίσιμους παράγοντες απόδοσης, όπως το κόστος, η ποιότητα, το επίπεδο και η ταχύτητα εξυπηρέτησης των πελατών.​
 

Μελέτες Σκοπιμότητας

Βασικός στόχος των μελετών σκοπιμότητας / βιωσιμότητας είναι να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες μιας επένδυσης, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

 

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών.​ 

Μελέτες Benchmarking

Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

 

Η τεχνική benchmarking βοηθά να προσεγγιστούν μία σειρά από ζητήματα όπως: η αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης ή ενός φορέα συγκριτικά με αυτούς που έχουν επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις, ο εντοπισμός των αδυναμιών κλπ.

bottom of page