top of page

Ανάπτυξη, Προώθηση και Αξιοποίηση της Ενιαίας Ταυτότητας -

Σήματος Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού Τομέα

Περιγραφή

Η στρατηγική της χώρας κατά την προγραμματική περίοδο 2014 -2020, στον τομέα της αγροδιατροφής, επικεντρώνεται στη μετατροπή των διαρθρωτικών αδυναμιών του τομέα σε ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ακολουθώντας μια στρατηγική διαφοροποίησης, με βάση την ανώτερη ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολιτική της παραγωγής πρώτων υλών υψηλής ποιότητας για τη μεταποιητική βιομηχανία (και σε διεθνές επίπεδο), αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά της χώρας.
Παράλληλα, βασικό στόχο αποτελεί η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού των προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα και των υπηρεσιών που σχετίζονται με τη χρήση / αξιοποίηση αυτών (π.χ. εστίαση, εμπόριο), η δημιουργία των προϋποθέσεων ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των ελληνικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά, καθώς και αποτελεσματικής ένταξης τους σε διεθνή δίκτυα παραγωγής και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Προς το σκοπό αυτό, το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες συνιστώσες:
1. Διαμόρφωση Στρατηγικής για την ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας / σήματος ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις συναφείς υπηρεσίες που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν τα προϊόντα αυτά,
2. Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές,
3. Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που χρησιμοποιούν / αξιοποιούν πιστοποιημένα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, προσαρμοσμένο σε διεθνείς πρακτικές,
4. Σχεδιασμό και εφαρμογή δράσεων προώθησης – προβολής της αναγνωρισιμότητας της ενιαίας ταυτότητας / σήματος προϊόντων / υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα στις ελληνικές επιχειρήσεις,
5. Προώθηση και προβολή προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα σε επιλεγμένες διεθνείς αγορές, μέσω της ανάδειξης και παγίωσης της ενιαίας ταυτότητας / σήματος των προϊόντων / υπηρεσιών του.

 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις:
Δράση 1
: Στρατηγική μελέτη ανάπτυξης ενιαίας ταυτότητας / σήματος ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα και τις υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με αυτά.
Δράση 2: Ανάπτυξη Σχήματος Πιστοποίησης ποιότητας ελληνικών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα.
Δράση 3: Ανάπτυξη Σχήματος πιστοποίησης ποιότητας υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα
Δράση 4: Δράσεις προώθησης – προβολής της ενιαίας ταυτότητας/σήματος ποιότητας του αγροδιατροφικού τομέα στις επιχειρήσεις του τομέα
Δράση 5: Σχεδιασμός και υλοποίηση Δράσεων προβολής της ενιαίας ταυτότητας προϊόντων / υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα, στο ευρύ καταναλωτικό κοινό
Δράση 6: Υλοποίηση Δράσεων προβολής και προώθησης της ενιαίας ταυτότητας υπηρεσιών του αγροδιατροφικού τομέα
Δράση 7: Ανάπτυξη ενεργειών προώθησης της ενιαίας ταυτότητας του αγροδιατροφικού τομέα στις διεθνείς αγορές


Δυνητικοί δικαιούχοι

Υλοποίηση: Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ (Enterprise Greece)


Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 34.490.000 € (δημόσια δαπάνη).

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης: B’ τρίμηνο 2017

Διάρκεια επενδυτικών σχεδίων: 48 μήνες.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page