Μελέτες benchmarking


 

Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

 

 

Η ανάλυση αυτής της μορφής χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και τη σύγκριση των διαφόρων επιμέρους συστημάτων. Εφαρμόζεται κυρίως σε γεωγραφικό επίπεδο (σύγκριση χωρών ή περιφερειών), αλλά και σε τομεακό επίπεδο (συγκρίσεις τομέων ή κλάδων) και εστιάζεται στην ανάλυση διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και των πιθανών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

 

 

Η τεχνική benchmarking βοηθά να προσεγγιστούν μία σειρά από ζητήματα όπως: η αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης ή ενός φορέα συγκριτικά με αυτούς που έχουν επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις, ο εντοπισμός των αδυναμιών κλπ.

 

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται ενδεικτικά οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

 

  • Benchmarking Διαδικασιών

  • Benchmarking Επιδόσεων

  • Στρατηγικό Benchmarking

  • Εσωτερικό Benchmarking

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants