top of page

Βιοτεχνία Ζυμαρικών

Η ζήτηση παραδοσιακών τροφίμων με τη χρήση πιστοποιημένων υλικών γνωρίζει άνθηση, μια που βασίζεται στην ευαισθησία του καταναλωτή επί της τιμές, αλλά και  στη σχέση ποιότητας/τιμής, παράγοντες που σε εποχές μειωμένης ρευστότητας μετρούν ιδιαιτέρως για τον καταναλωτή. Για το λόγο αυτό, η Ependysis Business Consultants, παρουσιάζει ένα συνοπτικό οδηγό για τη δημιουργία μικρής οικογενειακής μονάδας. 

 

Το ενδεικτικό κόστος του εξοπλισμού, μόνο για την παραγωγή ζυμαρικών ανέρχεται σε 20.000€ και περιλαμβάνει τη μηχανή παραγωγής των ζυμαρικών (χωρίς μονάδα ψύξης), με μέγιστη παραγωγή ανά ώρα τα 25 κιλά, και ένα ξηραντήριο ανοξείδωτο.  

Ετσι σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, με την προϋπόθεση, βέβαια, ότι θα πληρούνται οι απαραίτητες συνθήκες υγιεινής, χώροι παραγωγής και τυποποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίσουν να παράγουν τα ζυμαρικά με τη δική τους ταυτότητα.

 

«Ως ζυμαρικά χαρακτηρίζονται τα προϊόντα που παρασκευάζονται από σιμιγδάλι ή άλευρο ολικής άλεσης μακαρονοποιίας από σκληρό σίτο (Τ.durum) και νερό, χωρίς ζύμη και ξηραίνονται σε ειδικούς θαλάμους με ελαφρά θέρμανση ή στον αέρα, χωρίς ψήσιμο. Το σκληρό σιτάρι (Τ.durum) χρησιμοποιείται για την παραγωγή των ζυμαρικών γιατί έχει μεγαλύτερη σκληρότητα και ως εκ τούτου το ενδοσπέρμιό του θρυμματίζεται πιο εύκολα με μεγαλύτερη απόδοση σε σιμιγδάλι και αλευροποίηση σε πολύ μικρό βαθμό (5 % ή λιγότερο)».  

Ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών ορίζει σαφέστατα για το τι επιτρέπεται προκειμένου να παρασκευαστούν τα ζυμαρικά: «Για την παρασκευή των Ζυμαρικών, επιτρέπεται η χρήση αβγών, γάλακτος, λαχανικών, μόνα ή σε μείγματα μεταξύ τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων.  

 

Επιτρέπεται επίσης η παρασκευή νωπών ή και γεμιστών ζυμαρικών, ενώ οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ενώ το νερό θα πρέπει να είναι πόσιμο. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Η διάθεση των νωπών ζυμαρικών από σιμιγδάλι ή σιμιγδάλι και αλεύρι, πρέπει να πληρούν κατά περίπτωση όλους τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, με εξαίρεση την υγρασία για την οποία ορίζεται μέγιστο 50%, ενώ επιτρέπεται η προσθήκη όλων των ουσιών που αναφέρονται για τα διάφορα είδη ζυμαρικών.

 

Τα γεμιστά ζυμαρικά και τα νωπά γεμιστά ζυμαρικά επιτρέπεται να παρασκευάζονται σε διάφορα σχήματα, τα οποία αποτελούνται από περίβλημα σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις αντίστοιχες διατάξεις και η γέμιση μπορεί να περιέχει διάφορες βρώσιμες ύλες, αρτύματα, μπαχαρικά, αλάτι, εκχύλισμα μαγιάς, φυσικές αρωματικές ύλες, καθώς και κάποια πρόσθετα του παραρτήματος Ι του άρθρου 33 του ΚτΠ. Τα ζυμαρικά πρέπει να διατίθενται στην κατανάλωση πάντα συσκευασμένα.

 

Δυνατότητα επιδοτήσεων σε μεταποιητικές επιχειρήσεις 

Για όσους θέλουν να στήσουν μικρές επιχειρήσεις παραγωγής ζυμαρικών θα πρέπει να ξέρουν ότι τέτοιες δράσεις επιδοτούνται συνήθως από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Αναπτυξιακό Νόμο, καθώς και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα σε ποσοστά ως και 70%, ανάλογα με την περιοχή δραστηριοποίησής τους και το μέγεθός τους.

 

Ορισμένες από τις επιλέξιμες δαπάνες είναι συνήθως: 

 

1. Ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων. 

2. Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. 

3. Ανακαίνιση, διαμόρφωση, εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων (υδραυλικές εργασίες, ηλεκτρολογικές εργασίες, βαψίματα, πλακάκια, γυψοσανίδες κτλ.). 

4. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού (μηχανήματα παραγωγής, συσκευασίας κτλ.). 

5. Αγορά εξοπλισμού (ράφια, κλαρκ, έπιπλα, φωτοτυπικά, τηλεφωνικά κέντρα κτλ.). 

6. Αγορά ηλεκτρονικού - μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτές, λογισμικά κλπ.). 

7. Δαπάνες σχετιζόμενες με τη δημιουργία σημείων πώλησης των παραγόμενων προϊόντων για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 

8. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των αγαθών ή υπηρεσιών (ISO - HACCP κτλ.). 

 

bottom of page