Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης του COVID-19

Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Η νέα Δράση «Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19» στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών.

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 15 Απριλίου 2020

Λήξη Υποβολών: 30 Ιουνίου 2020

Επιλέξιμοι ΚΑΔ προγράμματος

Δικαιούχοι της Δράσης:

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη

νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα.

Ενίσχυση

 

Στην παρούσα δράση η δημόσια χρηματοδότηση ανέρχεται στο 100%.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

 • Να δραστηριοποιούνται στις 19/03/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο παράρτημα V της παρούσας προκήρυξης.

 • Να έχουν την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις στις 31/12/2019.

 • Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν τον ίδιο αριθμό προσωπικό στις 31/12/2020 που απασχολούσαν στις 19/03/2020.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Οι συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης, περιλαμβανομένων:

 • Τιτλοποιημένα δάνεια και πιστώσεις (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),

 • Δάνεια και πιστώσεις που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης. Τα εν λόγω δάνεια πρέπει να είναι ενήμερα στις 31/12/2019.

Οι δανειακές συμβάσεις για τις οποίες η επιχείρηση επιλέγεται για την παρούσα δράση πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01/04/2020.

ΚΑΔ.jpg

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants