top of page

Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό

Περιγραφή Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26/7/2018 (12 μ.μ ώρα Βρυξελλών).

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της προπαρασκευαστικής ενέργειας με τίτλο «Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό», σύμφωνα με την απόφαση C(2018)1602/1 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 2018 για την εφαρμογή δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού.

Σκοπός της παρούσας προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι να συνδράμει τις προσπάθειες των αθλητικών οργανώσεων υποστηρίζοντας τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού τους. Οι ανταλλαγές ανθρώπων, ιδεών και ορθών πρακτικών μπορούν να είναι επωφελείς τόσο για τα άτομα και τις οργανώσεις στις οποίες ανήκουν όσο και για τον αθλητισμό συνολικά.

Οι ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να απευθύνονται στα εξής άτομα:

 • προπονητικό και άλλο «προσωπικό» αθλητικών οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού·

 • προπονητικό και άλλο «προσωπικό» αθλητικών οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών) στον τομέα του μαζικού αθλητισμού.

 

Η ενέργεια επιδιώκει να έχει αντίκτυπο σε δύο σημαντικούς τομείς:

 • βελτίωση των γνώσεων και της τεχνογνωσίας του αθλητικού προσωπικού·

 • ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας στον αθλητισμό.

 

Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • σύστημα τακτικής ανταλλαγής για το αθλητικό προσωπικό·

 • δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων προπονητών και αθλητικού προσωπικού.

Δικαιούχοι

 •  δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και διοργανώνουν δραστηριότητες αθλητισμού και σωματικής άσκησης·

 • να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.

Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος):

 • μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι) 

 • δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές) 

 • διεθνείς οργανισμοί 

 • αθλητικοί σύλλογοι 

 • πανεπιστήμια 

 • εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • επιχειρήσεις

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Περίοδος υλοποίησης

 • Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μετά τις 31 Μαρτίου 2019.

 • Οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

 

Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 6 μήνες.

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.

Διαθέσιμος προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων εκτιμάται σε 1.200.000 €.

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80% των συνολικών επιλέξιμων δαπανών.

Οι πιστώσεις για τα επόμενα έτη θα επιβεβαιωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Προβλέπεται η συγχρηματοδότηση περίπου 5 έργων (τουλάχιστον ενός έργου για κάθε σκέλος).

Το μέγιστο ποσό ανά επιμέρους επιχορήγηση θα ανέλθει σε 240.000 €. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους.

​Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

 • Ependysis@Facebook
 • Ependysis@Twitter
 • Ependysis@Google+
 • Ependysis@YouTube
 • Ependysis@Pinterest
bottom of page