top of page

Πρόγραμμα: «EUROSTARS Κύπρου»

Το Πρόγραμμα «EUROSTARS Kύπρου» στοχεύει στην ενθάρρυνση των καινοτόμων ΜμΕ να συμμετέχουν σε διεθνικές ερευνητικές δραστηριότητες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής υψηλής προστιθέμενης αξίας ή η δημιουργία ουσιαστικά βελτιωμένων υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής που αναμένεται να τύχουν άμεσης εμπορικής αξιοποίησης από τους συμμετέχοντες φορείς. Επιπρόσθετα, στοχεύει στη δικτύωση και στη συνεργασία των κυπριακών φορέων με φορείς του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνή ερευνητικά έργα βιομηχανικής έρευνας και ανάπτυξης.

Περιγραφή Πρόσκλησης:

 

Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί το μηχανισμό χρηματοδότησης των κυπριακών φορέων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διεθνή έργα του κοινού ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROSTARS. Το Πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν 36 ευρωπαϊκές χώρες, αποτελεί πρωτοβουλία του Οργανισμού EUREKA και εντάσσεται στο πλαίσιο του Άρθρου 185 της Συνθήκης της ΕΕ, το οποίο προβλέπει την από κοινού χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από τις χώρες – μέλη της Ένωσης και την ΕΕ. Βασική επιδίωξη του Προγράμματος EUROSTARS είναι η ενθάρρυνση Μικρο-μεσαίων Επιχειρήσεων - ΜμΕ (R&D Performing SMEs) να συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες.

 

 

Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης: 

 

€400.000

 

 

Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:

 

Μέγιστη Χρηματοδότηση ανά Έργο - € 175.000 (Για το κυπριακό Δίκτυο Συνεργασίας)

 

Στην περίπτωση που κυπριακός φορέας αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή του Διεθνικού Δικτύου Συνεργασίας το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης για τους φορείς από την Κύπρο μπορεί να ανέλθει στις €200.000.

 

H μέγιστη ένταση ενίσχυσης για Επιχειρήσεις και για Άλλους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα δεν μπορεί να ξεπεράσει το 70%.

 

Δικαιούχοι:

 

 • Ιδιωτικοί Φορείς

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί

 • Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

 • Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί

 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 • Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί

 • Σύνδεσμοι/Σωματεία

 • Επιμελητήρια

 • Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

 • Κέντρα Κατάρτισης

 • Κεντρική Κυβέρνηση

 • Κρατικοί Οργανισμοί και Κρατικές Επιχειρήσεις

 • Μεγάλες Επιχειρήσεις

 

Ανάδοχος Φορέας (του κυπριακού Δικτύου) μπορεί να είναι να είναι Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση (Β1, Β.2), ή Οργανισμός Έρευνας µε την προϋπόθεση ότι στο κυπριακό Δίκτυο θα περιλαμβάνεται µία Μικρή ή Μεσαία Επιχείρηση.

 

Δικαίωμα συμμετοχής ως Συνεργαζόμενοι Φορείς (του κυπριακού Δικτύου) έχουν Οργανισμοί Έρευνας, Επιχειρήσεις και Άλλοι Φορείς. Το Διεθνικό Δίκτυο Συνεργασίας, εκτός από την κυπριακή συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ακόμη Φορέα από Χώρα Συνεργασίας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα EUROSTARS.

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 18/07/2017

 

Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/09/2017

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu 

bottom of page