top of page

Ευρώπη για τους πολίτες 2018

Περιγραφή Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» – επιχορηγήσεις δράσεων 2018

Tο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες» (εφεξής «το πρόγραμμα»), που εγκρίθηκε για την περίοδο 2014-2020, είναι ένα σημαντικό μέσο που αποσκοπεί να ενθαρρύνει τα 500 εκατομμύρια κατοίκους της Ένωσης να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην ανάπτυξη της Ένωσης.

Μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι πολίτες, το πρόγραμμα προωθεί την κοινή ιστορία και τις αξίες της Ευρώπης και δημιουργεί μια αίσθηση κοινής ευθύνης για τον τρόπο με τον οποίον αναπτύσσεται η Ένωση.

 

Συμμετέχουσες χώρες

Οι αιτούντες πρέπει να έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τουλάχιστον ένα κράτος μέλος της ΕΕ πρέπει να συμμετέχει στα σχέδια μνήμης και στα σχέδια αδελφοποίησης πόλεων και τουλάχιστον δύο κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στα σχέδια που αφορούν τα δίκτυα αδελφοποιημένων πόλεων και την κοινωνία των πολιτών.

 

Προϋπολογισμός

Για το πρόγραμμα διατέθηκε προϋπολογισμός της τάξεως των 187.718.000€  για την περίοδο 2014-2020.

Η υλοποίηση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εξαρτάται από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Τη διαθεσιμότητα των πιστώσεων που προβλέπονται στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού για το 2018 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ή, εάν ο προϋπολογισμός δεν εγκριθεί, όπως προβλέπεται στο σύστημα προσωρινών δωδεκατημορίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 16,3 εκατ. EUR:

 •  Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης 3,7 εκατ. EUR

 •  Αδελφοποίηση πόλεων 4,6 εκατ. EUR

 •  Δίκτυα πόλεων 4,5 εκατ. EUR

 •  Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών 3,5 εκατ. EUR

 

Δράσεις

Ενδεικτικά, στον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματος καθορίστηκε ότι η συνολική κατανομή μεταξύ των διαφόρων δράσεων για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 θα πρέπει να είναι η εξής:

Σκέλος 1: Ευρωπαϊκή μνήμη: περίπου 20% του προϋπολογισμού

   - Σχέδια εκδηλώσεων ευρωπαϊκής μνήμης

Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά: περίπου 60% του προϋπολογισμού

  - Αδελφοποίηση πόλεων

  - Δίκτυα πόλεων

  - Σχέδια της κοινωνίας των πολιτών

Τα δύο σκέλη συμπληρώνονται από μια οριζόντια δράση η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος οδηγού:

  - Οριζόντια δράση – Αξιοποίηση: περίπου 60% του προϋπολογισμού

Οι υπόλοιπες πιστώσεις χορηγούνται για την κάλυψη των γενικών, διοικητικών και τεχνικών εξόδων του προγράμματος.

Ο ανά δράση εγκριθείς ετήσιος προϋπολογισμός θα δημοσιεύεται στην σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν πλήρως τα κριτήρια επιλεξιμότητας που είναι κοινά για όλα τα σκέλη του προγράμματος, όπως παρατίθενται κατωτέρω, καθώς και τα ειδικά κριτήρια που εφαρμόζονται σε κάθε μέτρο, όπως αναλύονται στον οδηγό του προγράμματος.

Οι αιτούντες (η έννοια των αιτούντων καλύπτει τους αιτούντες και τους εταίρους) πρέπει να είναι είτε δημόσιοι φορείς είτε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που διαθέτουν νομική προσωπικότητα.

Οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Σκέλος 2: Συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες και στα κοινά:

Μέτρο Αδελφοποίηση πόλεων

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:3 Σεπτεμβρίου 2018,

 

Μέτρο Δίκτυα πόλεων

 •   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν πριν τις 12:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) κατά την τελική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων. Αν η προθεσμία για την υποβολή συμπίπτει με σαββατοκύριακο, ως ημέρα λήξης της προθεσμίας πρέπει να θεωρηθεί η 1η εργάσιμη ημέρα μετά το σαββατοκύριακο.

​Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

 • Ependysis@Facebook
 • Ependysis@Twitter
 • Ependysis@Google+
 • Ependysis@YouTube
 • Ependysis@Pinterest
bottom of page