Μελέτες Σκοπιμότητας - Βιωσιμότητας 

 

Βασικός στόχος των μελετών σκοπιμότητας / βιωσιμότητας  είναι να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδύσεων, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

 

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών.

 

 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ependysis παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα συμβουλευτικής υποστήριξης που εστιάζει:

 

  • στην αναλυτική καταγραφή και ποσοτικοποίηση όλων των απαιτούμενων πόρων για την υλοποίηση της επένδυσης

  • στη λεπτομερή μελέτη και ανάλυση της αγοράς

  • στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (ανταγωνισμός)

  • στον καθορισμό των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης

  • στην αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης

  • στο σχεδιασμό της εκτέλεσης και υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων

© 2020 - Ependysis Business Consultants

Επικοινωνήστεμαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας