Χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Αυστρία

1) Συγχρηματοδότηση της ΕΕ σε αναπτυσσόμενες χώρες

Σύμφωνα με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ, υποστηρίζονται έργα των αυστριακών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (ΟΚΠ) που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιλέξιμες για υποβολή αιτήσεων είναι οργανισμοί αυστριακής ανάπτυξης που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως συμβατικοί εταίροι και μπορούν να συνεισφέρουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό να προβάλει το κόστος.

Η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €500.000.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στον αριθμό: +30 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω e-mail στο info@ependysis.eu .

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants