Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών

Ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Η νέα Δράση «Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών» έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που προκύπτει από σχετική πριμοδότηση στα κριτήρια αξιολόγησης σε αυτές που στοχεύουν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα τους και να αναπτυχθούν μέσω της επένδυσης τους στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη Υποβολών: 8 Οκτωβρίου 2020

Λήξη Υποβολών: 11 Δεκεμβρίου 2020

Επιλέξιμοι ΚΑΔ προγράμματος

Δικαιούχοι της Δράσης:

Οι Δικαιούχοι της Δράσης Υφιστάμενες, Νέες και Υπό σύσταση επιχειρήσεις,

οι οποίες διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επενδυτικά Σχέδια & Ενίσχυση

Επενδυτικά σχέδια από 10.000ευρώ έως 330.000 ευρώ με ενίσχυση έως και 60%

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

    Οι βασικές προϋποθέσεις των επιχειρήσεων είναι: 

 • Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης για τις
  Υφιστάμενες και τις Νέες επιχειρήσεις και το αργότερο πριν την πρώτη εκταμίευση για τις Υπό Σύσταση επιχειρήσεις

 • Να πραγματοποιούν τις σχετικές δαπάνες αποκλειστικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις

 • Μηχανήματα - Εξοπλισμός

 • Άυλα Στοιχεία ενεργητικού

 • Τεχνολογική αναβάθμιση - ΤΠΕ

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού)

 • Λειτουργικές δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΚΑΔ.jpg

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα της εταιρείας: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

 • Ependysis@Facebook
 • Ependysis@Twitter
 • Ependysis@Google+
 • Ependysis@YouTube
 • Ependysis@Pinterest

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε

μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε

μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants