top of page

Κοινωνική επιχειρηματικότητα, μύθος ή πραγματικότητα

Παρουσίαση για την Κοινωνική Οικονομία που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση Capital Vision του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου και της Δ.Ε.Ε.ΚΟ. @Hilotn Athens 2012

Κοινωνική επιχειρηματικότητα, μύθος ή πραγματικότητα

 1.  Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Μύθος ή Πραγματικότητα; Υψηλάντης Τζούρος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

 2. Ελλάδα,χώρα των αντιθέσεων Ύφεση - Ανεργία  Στρατηγική Γεωγραφική Θέση Ασταθές οικονομίκο περιβάλλον  Επαρκείς Υποδομές Ακραίες κοιν/κες συμπεριφορές  Φυσικός πλούτος Φυγή των νέων στο εξωτερικό  Υψηλό μορφωτικό επίπεδο

 3. Διαμάχη ή συνεργασία; Κοινωνική Οικονομία. Ο κοινός τόπος Η κοινωνική οικονομία αποτελείται από συνεργατικές προσπάθειες που ιδρύονται στη βάση των ακόλουθων σημείων: δραστηριοποίηση με στόχο την εξυπηρέτηση των μελών ή το συλλογικό όφελος διαχειριστική αυτονομία (δεν έχουν κεντρικό κρατικό έλεγχο) δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων ανάπτυξη με προτεραιότητα τις ανάγκες των ανθρώπων και της απασχόλησης

 4. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες Νέο πρότυπο οικονομικής - κοινωνικής οργάνωσης : η αλληλέγγυα και συνεργατική/κοινωνική οικονομία. Credit Unions 23% του τραπεζικού τομέα παγκοσμίως Έχουν 870 εκ. πελάτες κι είναι το 2ο μεγαλύτερο δίκτυο οικονομικών επιχειρήσεων στον κόσμο. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν αναλογικά μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ασία και την Αφρική, ενώ υπάρχουν χώρες όπου είναι περισσότερες από τις εμπορικές τράπεζες (πχ Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία). Μάλιστα, το 45% των Credit Unions βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές.

 5. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Τράπεζες Στην Ε. Ε. δραστηριοποιούνται, κυρίως τοπικά, πάνω από 4000 συνεταιριστικές τράπεζες - από τις οποίες 1121 στη Γερμανία. 65000 outlets που εξυπηρετούν 176.000.000 πελάτες, κυρίως καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες / αυτοδιοικήσεις, αντιπροσωπεύοντας 50.000.000 μέλη και 782.000 εργαζόμενους. Οι τράπεζες αυτές κατέχουν περίπου το 20% της τραπεζικής αγοράς και παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, ενώ είναι λιγότερο επιρρεπείς στον κίνδυνο. Το Γαλλικό κοινωνικό δίκτυο χρηματοδότησης της αλληλέγγυας οικονομίας «La NEF» ξεκίνησε ως προσπάθεια ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέματα της βιολογικής γεωργίας, σήμερα είναι συνεταιριστική τράπεζα ενίσχυσης αυτής. Έχει 32.000 μετόχους που κατανέμονται σε όλες της περιφέρειες της Γαλλίας και διαθέτει αρχικό κεφάλαιο 28 εκατομμυρίων Ευρώ, που αντιπροσωπεύει το 7% του κύκλου εργασιών της. Το πλαίσιο εργασιών της προσδιορίζεται από το τρίπτυχο: Οικολογία – Κοινωνία – Πολιτισμός.

 6. Κοινωνικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρήσεις των 5 ατόμων, κατ’ελάχιστο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την απασχόληση των συνεργατών – μελών της επιχειρήσης. Παραδείγματα: Ιατρικές υπηρεσίες Τεχνικές Εργασίες (κηποτεχνία, κτιριακές εργασίες μικρής κλίμακας) Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες Πολιτιστικές δραστηριότητες

 7. Κοινωνικές Επιχείρησεις Έντασης Γνώσης

 8. Κοινωνικές Επιχείρησεις Έντασης Γνώσης Ελλάδα, χώρα γεμάτη πτυχία. Ανεργία στους νέους πάνω από 50%. Μείωση μισθών των πρωτο-εισελθόντων στην αγορά σε επίπεδο μη βιώσιμο για εκείνουςΠιθανή Λύση: Δημιουργία Συνεργατικών Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών έντασης γνώσης Ερευνητικές δραστηριότητες Συμβουλευτικές επιχειρήσεις Σχεδίαση Εφαρμογών ICT

 9. Πόροι Κοινωνικών Επιχειρησεων Δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, σε προγράμματα του ΟΑΕΔ για τη στήριξη της εργασίας και σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης Οι Κοιν.Σ.Επ μπορούν να συνάπτουν Προγραμματικές Συμβάσεις με το Δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Δύνανται να εντάσσονται κατά την έναρξη της λειτουργίας τους σε συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται από την Γ.Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, τον ΟΑΕΔ και άλλους συναρμόδιους φορείς.

 10. Χρηματοδοτικά Εργαλεία Κοινωνικών Επιχειρήσεων Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) Επενδυτικό Νόμο 3908/2011.

 11. Χρηματοδοτήσεις Τρέχουσες Γραμματεία Ισότητας των Φύλων - Αναβάθμιση της επαγγελματικής θέσης των εργαζομένων, αυτοαπασχολούμενων γυναικών - Eνίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής δημιουργίας που προωθεί την Ισότητα των Φύλων - Σχέδια Δράσης για την ενίσχυση πρόσληψης καλλιτεχνικού έργου που προωθεί την Ισότητα των Φύλων Περιφέρεια Κρήτης -Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις ευρείας κλίμακας στον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης Διακρατικές Συνεργασίες: - Interreg : ‘Ελλάδα – Αλβανία’ - Interreg : ‘Ελλάδα – Βουλγαρία’

 12. Ευχαριστώ πολύ! Υψηλάντης Τζούρος Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πηγή: slideshare.net

bottom of page