top of page
analysis-of-marketing-development-2021-09-24-02-40-31-utc.jpg

Σχέδια marketing

Η εκπόνηση σχεδίων marketing αποτελεί μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

 

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δυνατή η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων, η οριοθέτηση της θέσης τους έναντι του ανταγωνισμού καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας, την αύξηση μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη νέων αγορών και τελικά τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

 

Το τελικό marketing plan διαρθρώνεται στις παρακάτω - τουλάχιστον - ενότητες:

 

  • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

  • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

  • S.W.O.T. ανάλυση

  • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ

  • Πρόγραμμα δράσης

  • Προϋπολογισμός

  • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

  • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

  • Μηχανισμοί και διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του πλάνου

bottom of page