Σχέδια marketing

 

Η εκπόνηση σχεδίων marketing αποτελεί μια πολυδιάστατη λειτουργία, η οποία αναλύει, εκτιμά και συνδυάζει το σύνολο των στοιχείων του μίγματος marketing της εκάστοτε επιχειρηματικής μονάδας: Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμή, Άνθρωποι.

 

Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι δυνατή η ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των επιχειρήσεων, η οριοθέτηση της θέσης τους έναντι του ανταγωνισμού καθώς και ο καθορισμός των κατάλληλων στρατηγικών για την επίτευξη αναγνωρισιμότητας, την αύξηση μεριδίου αγοράς, την ανάπτυξη νέων αγορών και τελικά τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας τους.

 

Το τελικό marketing plan διαρθρώνεται στις παρακάτω - τουλάχιστον - ενότητες:

 

 • Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

 • Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

 • S.W.O.T. ανάλυση

 • Στόχοι και στρατηγικές μάρκετινγκ

 • Πρόγραμμα δράσης

 • Προϋπολογισμός

 • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

 • Χρονοδιάγραμμα ενεργειών

 • Μηχανισμοί και διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης του πλάνου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλ: 2112155988

email: info@ependysis.eu 

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Twitter

Επισκεφθείτε μας

Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

Σαββάτο: 10:00 - 18:00

Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

Πείτε μας

© 2020 - Ependysis Business Consultants