top of page

ΕΣΠΑ 2014-2020: Προδημοσίευση Προγράμματος Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή σε συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων (με δυνατότητα ανάθεσης τμήματος του έργου, υπεργολαβικά, σε φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ) για την υλοποίηση έργων Ε&Τ σε εστιασμένους τομείς,

 

1. Αγροδιατροφή, 2.Υγεία & Φάρμακα, 3.Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, 4 Ενέργεια

 

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

 

Eλληνικές επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ του ιδιωτικού ή/και του δημοσίου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή ενώσεις/συμπράξεις αυτών) οποιουδήποτε μεγέθους, οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

 

 

1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα.

2.Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ.

3.Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004.

4.Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις.

5. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

Όρια προϋπολογισμού ανά έργο και ποσοστά ενίσχυσης

 

Α. Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις - Έως 400.000 € Β. Τουλάχιστον τρεις (3) ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις - Έως 800.000 €

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 

1. Δαπάνες προσωπικού (επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικοί, και λοιπό προσωπικό υποστήριξης) που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

2. Δαπάνες για αγορά οργάνων και εξοπλισμού, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και σε μόνιμη βάση στο έργο.

3. Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ερευνητική δραστηριότητα.

4. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει από νομικά και φυσικά πρόσωπα (σε ποσοστό έως 35% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε δικαιούχου, ή έως το 50% στη περίπτωση τριών ανεξάρτητων ΜΜΕ).

5. Συμπληρωματικά γενικά έξοδα (π.χ. έξοδα ταξιδίων, προβολής των δραστηριοτήτων του έργου, και αναλώσιμα).

6. Δαπάνες κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ισχύει μόνο για ΜΜΕ).

 

Κατηγορία Έρευνας

 

Βιομηχανική Έρευνα - Πειραματική Ανάπτυξη.

 

Διάρκεια έργων

 

Η χρονική διάρκεια ενός προτεινόμενου έργου μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες.

 

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

 

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, κατόπιν εγγραφής και δημιουργίας.

 

Αξιολόγηση προτάσεων.

 

Οι προτάσεις αξιολογούνται από 5μελείς επιτροπές αξιολόγησης, τα μέλη των οποίων ορίζονται από την ΓΓΕΤ. Ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία αξιολόγησης προσδίδεται σε θέματα όπως:

 

• Ποιότητα-αξιοπιστία των φορέων (συντελεστής βαρύτητας 25%): αξιολόγηση του οργανωτικού σχήματος, της δυνατότητας τεχνικής, διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης του έργου, καθώς και της εμπειρίας και αξιοπιστίας/καταλληλότητας των συντελεστών του έργου.

• Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα πρότασης (συντελεστής βαρύτητας 35%): ποιότητα και αρτιότητα πρότασης, αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας-τεχνολογίας, εφικτότητα έργου, σαφήνεια παραδοτέων.

• Επιπτώσεις και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων (Συντελεστής βαρύτητας 40%): ικανότητα φορέων να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και η γενικότερη επίδραση του έργου στην παραγωγική διαδικασία/ αύξηση της ανταγωνιστικότητας των συμμετεχουσών επιχειρήσεων και οι επιπτώσεις στην οικονομία και κοινωνία ή το περιβάλλον.

bottom of page