Το Benchmarking ορίζεται ως: «μια συνεχής, συστηματική διαδικασία σύγκρισης των επιδόσεων φορέων ή επιχειρήσεων, δράσεων ή διαδικασιών έναντι των «καλύτερων του κόσμου» με σκοπό όχι μόνο να φτάσουν στα ίδια επίπεδα επιδόσεων, αλλά να τα ξεπεράσουν».

 

 

Η ανάλυση αυτής της μορφής χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση και τη σύγκριση των διαφόρων επιμέρους συστημάτων. Εφαρμόζεται κυρίως σε γεωγραφικό επίπεδο (σύγκριση χωρών ή περιφερειών), αλλά και σε τομεακό επίπεδο (συγκρίσεις τομέων ή κλάδων) και εστιάζεται στην ανάλυση διαθέσιμων μετρήσεων για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και των πιθανών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

 

 

Η τεχνική benchmarking βοηθά να προσεγγιστούν μία σειρά από ζητήματα όπως: η αξιολόγηση της επίδοσης μιας επιχείρησης ή ενός φορέα συγκριτικά με αυτούς που έχουν επιτύχει τις βέλτιστες επιδόσεις, ο εντοπισμός των αδυναμιών κλπ.

 

Στο πλαίσιο αυτό παρέχονται ενδεικτικά οι παρακάτω υπηρεσίες:

 

 

 • Benchmarking Διαδικασιών

 • Benchmarking Επιδόσεων

 • Στρατηγικό Benchmarking

 • Εσωτερικό Benchmarking

 

H τιμή μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως των ζητούμενων προδιαγραφών της ανάλυσης. 

Benchmarking Analysis

SKU: 364215376135191
€11,000.00Τιμή

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Τηλ: 2112155988

  email: info@ependysis.eu 

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Twitter

  Επισκεφθείτε μας

  Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 - 21:00

  Σάββατο: 10:00 - 18:00

  Λόγω των έκτακτων συνθηκών του COVID - 19 συναντήσεις γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου, κατόπιν ραντεβού. 

  Πείτε μας

  © 2020 - Ependysis Business Consultants