top of page

Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε στην ενότητα αυτή, συχνές ερωτήσεις κι απαντήσεις σχετικά με τα Δάνεια που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Ποια είναι η διαδικασία για τη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ;

Εξετάζεται από την Τράπεζα η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και η βιωσιμότητα της επένδυσης. Το αίτημα προωθείται στον ανεξάρτητο ελεγκτή για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του φορέα υλοποίησης και της επένδυσης αλλά, και αν οι επιλέξιμες δαπάνες καλύπτουν το ελάχιστο ποσοστό συνεισφοράς προς τους στόχους του ΤΑΑ.

3

Ποια είναι τα κριτήρια ένταξης και υποβολής στο ΤΑΑ;

Θα πρέπει να είναι επιλέξιμα ο φορέας υλοποίησης της επένδυσης, η επένδυση και οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου. Οι επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου θα χρειαστεί να καλύπτουν το ελάχιστο ποσοστό για κάθε μια από τις 5 κατευθύνσεις του ΤΑΑ.

5

Μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης;

Οι δαπάνες θα πρέπει να υλοποιηθούν μεταγενέστερα της υποβολής του αιτήματος.

7

Υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δύναται να μην είναι επιλέξιμες στο επενδυτικό σχέδιο; Υπάρχουν δαπάνες οι οποίες δύναται να μην είναι επιλέξιμες στο επενδυτικό σχέδιο;

Υπάρχουν ορισμένες δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση. Ενδεικτικά αναφέρονται δαπάνες που περιορίζουν ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δραστηριότητες σε τυχερά παιχνίδια κλπ.

9

Πώς θα υπολογίζεται η κρατική ενίσχυση για το σκέλος των δανείων του ΤΑΑ;

Υπάρχουν δύο βασικά επιτόκια που εξετάζονται, το ζητούμενο επιτόκιο ΤΑΑ (που ως ελάχιστο είναι το 0,35%) το οποίο θα αιτείται ο φορέας επένδυσης στο επενδυτικό σχέδιο του και το επιτόκιο αναφοράς που εξαρτάται από τις εξασφαλίσεις και την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα. Αν το επιτόκιο αναφοράς είναι μεγαλύτερο από το ζητούμενο επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ υπάρχει κρατική ενίσχυση.

2

Υπάρχουν έξοδα για τα δάνεια ΤΑΑ;

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι υπάρχει το κόστος του ανεξάρτητου ελεγκτή και τυχόν έξοδα σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της εκάστοτε Τράπεζας.

4

Η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Η χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το ΤΑΑ (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.).

6

Η εξαγορά εγκαταστάσεων / επιχείρησης εκτός της ελληνικής επικράτειας είναι συμβατή με το ΤΑΑ;

Η εξαγορά εγκαταστάσεων / επιχείρησης σε χώρες του εξωτερικού δεν είναι επιλέξιμη.

8

Το επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ θα είναι κυμαινόμενο ή σταθερό και ποιο το ύψος του;

 

 

Το τρέχον ελάχιστο επιτόκιο του δανείου ΤΑΑ είναι σταθερό 0,35%.

10

Το ΤΑΑ δύναται να συνδυαστεί με άλλες κρατικές ενισχύσεις;

Το ΤΑΑ επιτρέπει τον συνδυασμό με άλλα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων.

bottom of page