top of page

Προδημοσίευση Ειδικής δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών

Η ειδική δράση στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών αφορά στην υποστήριξη έργων έρευνας και καινοτομίας που εκτελούνται στην Ελλάδα από ερευνητικούς φορείς και δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις.

 

Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Η δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

  • την επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε εστιασμένες Ε&Τ προτεραιότητες, σημαντικές για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό την μεγιστοποίηση της  ωφέλειας για την ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση,

  • την  ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας/παραγωγικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου και την διείσδυση τους σε νέες αγορές,

  • τη ενίσχυση και αναβάθμιση του στελεχιακού/ ερευνητικού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,

  • την ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και στην αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 5,25 εκ. € και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 7 εκ. €.

Η δράση  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑνΕΚ και συγκεκριμένα στους Άξονες Προτεραιότητας 01  και  01Σ, στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1β και στον Ειδικό Στόχο 1.1.

        

Επιλέξιμοι δικαιούχοι για υποβολή πρότασης είναι ερευνητικοί φορείς[1] και επιχειρήσεις[2] με εγκατάσταση εντός της ελληνικής επικράτειας.

 

Η πρόταση για επιχορήγηση υποβάλλεται από:

 

Α’ Σχήμα -   σύμπραξη ερευνητικού/ών φορέα/ων και επιχείρησης/εων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 4.2 και 5.2 του Παραρτήματος Α’ της παρούσας προδημοσίευσης.

Η συμμετοχή/ προϋπολογισμός των επιχειρήσεων θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού της σύμπραξης.

 

Β’ Σχήμα – σύμπραξη δύο (2) ή περισσοτέρων ερευνητικών φορέων για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 3.1, 3.2, 5.1, 5.3, 6.1 και 6.2 του Παραρτήματος Α’ της παρούσας προδημοσίευσης.

Σημειώνεται ότι για τις Ε&Τ προτεραιότητες με κωδικό 6.1 και 6.2 είναι δυνατή η υποβολή πρότασης από έναν και μόνο ερευνητικό φορέα.

 

Το φυσικό αντικείμενο των προτάσεων θα πρέπει να εντάσσεται υποχρεωτικά σε μια συγκεκριμένη Ε&Τ προτεραιότητα του Παραρτήματος Α’ (Κριτήριο ένταξης/αποκλεισμού) της παρούσας προδημοσίευσης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 

Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης:

- Δαπάνες προσωπικού,

- Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού,

- Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει,

- Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

 

Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ:

- Δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα με κατώτατη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 50.000€ και ανώτατη 350.000€ με διάρκεια υλοποίησης από δέκα οκτώ (18) έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

 

Το ύψος της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους (μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), κυμαίνεται για την βιομηχανική έρευνα από 65%-80%, ενώ για την πειραματική ανάπτυξη από 40%-60%. Οι ερευνητικοί φορείς χρηματοδοτούνται με το 100% του κόστους του έργου.

 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι τα ακόλουθα:

 

Α.    Ποιότητα - αξιοπιστία των φορέων,

Β.    Επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα της πρότασης,

Γ.    Επιπτώσεις - Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.

Η Ependysis Business Consultants, με στελέχη που έχουν στο παρελθόν αξιολογήσει και όχι μόνο υποβάλλει επενδυτικές προτάσεις του ΕΣΠΑ, μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την υποβολή , καθώς και την παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τα τηλέφωνα της εταιρείας στα τηλέφωνα: 2112155988 ή απευθυνθείτε μέσω email στο info@ependysis.eu .

bottom of page