Φούρνος - Επιχείρηση που εντάσσεται σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ
bakery
Image by Petim latifi

Ενεργά Προγράμματα ΕΣΠΑ 

Χρηματοδοτικές ευκαιρίες, επιδοτήσεις για υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

Ξενοδοχείο εντάσσεται σε ΕΣΠΑ